Porovnat
Uživatelské menu

Provozní řád chat

Provozní řád loveckých chat Všichni hosté jsou na počátkuubytování povinni seznámit se s těmito pokyny a řádnéseznámení potvrdit svým podpisem do ubytovací knihy.

PŘÍJEZD A ODJEZD

1. Ubytování hostů probíhá individuálně po telefonické dohoděse správcem chaty.

2. Parkování je možno u chaty, popřípadě na místě určenémsprávcem chaty.

3. Host je povinen za ubytování zaplatit podle platného ceníkuchat.

4. V den ukončení pobytu musí být chata vyklizena a klíčepředány správci chaty v předem dohodnutou dobu. Správce chatynásledně provede zběžnou kontrolu chaty.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V PROSTORÁCH CHATY

1. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření,rozdělávání ohně v okolí chaty je možno pouze na místě ktomu určeném.

2. Za děti zodpovídají rodiče či jiná zodpovědná osoba starší18-ti let.

3. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinakznečišťovat prostor chaty a jejího okolí. 

4. Host nesmí bezsouhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékolivúpravy a zasahovat do instalací chaty.

5. V případě poškození vybavení či zařízení chaty neboztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovatodpovídající finanční náhradu.

6. Před odchodem z chaty zajistí host bezpečné vyhasnutí kamen avymetení popela do určené nádoby.

7. Host předá objekt v čistém a uklizeném stavu včetně okolíchaty, jím vyprodukované odpadky odveze a zlikviduje v souladu sezákonem.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

1. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo kjejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených vzaparkovaných vozidlech.

2. Vždy zamykejte hlavní vchod.

3. Veškeré venkovní vybavení lze využít pouze a jen na vlastnínebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnostza zdraví hostů. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsouprovozovatelem pojištěny.

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečívzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařskéošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránilšíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

5. Vzniklé závady je nutno neprodleně hlásit správci chaty.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

• Tísňové volání 112 • První pomoc 155 • Hasiči 150 •Policie 158

Všichni hosté chaty jsou povinni tento provozní řád dodržovat.V případě zjištění porušení je správce chaty oprávněnubytování ukončit, a to ihned a bez náhrad


Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

Rezervované noci

Údaje rezervovaných osob

Osoba objednávajícího

vyplňují jen osoby starší 18 let

Jméno
Příjmení
Ulice
Město
PSČ
Datum narození
Číslo občanského průkazu
RZ vozidla