Porovnat
Uživatelské menu

Provozní řád chat

Provozní řád loveckých chat Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny a řádné seznámení potvrdit svým podpisem do ubytovací knihy.

PŘÍJEZD A ODJEZD

1. Ubytování hostů probíhá individuálně po telefonické dohodě se správcem chaty.

2. Parkování je možno u chaty, popřípadě na místě určeném správcem chaty.

3. Host je povinen za ubytování zaplatit podle platného ceníku chat.

4. V den ukončení pobytu musí být chata vyklizena a klíče předány správci chaty v předem dohodnutou dobu. Správce chaty následně provede zběžnou kontrolu chaty.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V PROSTORÁCH CHATY

1. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření, rozdělávání ohně v okolí chaty je možno pouze na místě k tomu určeném.

2. Za děti zodpovídají rodiče či jiná zodpovědná osoba starší18-ti let.

3. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostor chaty a jejího okolí. 

4. Host nesmí bez souhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do instalací chaty.

5. V případě poškození vybavení či zařízení chaty nebo ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

6. Před odchodem z chaty zajistí host bezpečné vyhasnutí kamen a vymetení popela do určené nádoby.

7. Host předá objekt v čistém a uklizeném stavu včetně okolí chaty, jím vyprodukované odpadky odveze a zlikviduje v souladu se zákonem.

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

1. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

2. Vždy zamykejte hlavní vchod.

3. Veškeré venkovní vybavení lze využít pouze a jen na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

5. Vzniklé závady je nutno neprodleně hlásit správci chaty.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

• Tísňové volání 112 • První pomoc 155 • Hasiči 150 •Policie 158

Všichni hosté chaty jsou povinni tento provozní řád dodržovat. V případě zjištění porušení je správce chaty oprávněnu bytování ukončit, a to ihned a bez náhrad


Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

Rezervované noci

Údaje rezervovaných osob

Osoba objednávajícího

vyplňují jen osoby starší 18 let

Jméno
Příjmení
Ulice
Město
PSČ
Datum narození
Číslo občanského průkazu
RZ vozidel (max. 3)